Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zadań patrolowo-ratowniczych, pojazdu typu quad wraz z przyczepą do jego przewozu, łodzi hybrydowej typu RIB z przyczepą podłodziową i wyposażeniem osobistym ratowników, z podziałem na zadania: Zadanie 1) dostawa pojazdu typu quad wraz z przyczepą do jego przewozu, Zadanie 2) dostawa łodzi hybrydowej typu RIB wraz z przyczepą podłodziową. (pobierz informację)

Dołącz do nas

Więcej...

Harmonogram szkoleń

Więcej...

praca dla ratownika

Więcej...

Witajcie

na stronach poświęconych wopr

Więcej...

Śląska

grupa interwencyjna

Więcej...

Kalendarz

ważnych przedsięwzięć

Więcej...

Copyright 2015 | All rights reserved: Śląskie WOPR | Design: mappo.pl