Zarząd Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego informuje, iż na dzień 4 lutego 2023 r. o godz. 9.30 I termin (9.45 II termin) zwołuje Walne Zebranie Delegatów Śląskiego WOPR, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach przy ul. Nasypowej 16. Porządek obrad Walnego ZebraniaRegulamin obrad Walnego Zebrania.

Dołącz do nas

Więcej...

Harmonogram szkoleń

Więcej...

praca dla ratownika

Więcej...

Witajcie

na stronach poświęconych wopr

Więcej...

Śląska

grupa interwencyjna

Więcej...

Kalendarz

ważnych przedsięwzięć

Więcej...

Copyright 2015 | All rights reserved: Śląskie WOPR | Design: mappo.pl