W dniu 9 grudnia 2023 r. Dolina Leśnicy w Brennej odbyło się Walne Zebranie Delegatów oraz Zjazd Plenarny Śląskiego WOPR. Zostały omówione: plan zagospodarowania Dolina 3 Stawy Katowice, obowiązki podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego w świetle ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustawowy obowiązek prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dot. bezpieczeństwa na obszarach wodnych – rodzaje działań i sprawozdawczość, działalność finansowa i statutowa Śląskiego WOPR, V Kongres Bezpieczeństwa Wodnego Szczecin, ćwiczenia służb ratowniczych, CSS Wietrznice, rozmowy z ZG WOPR, szkolenie centralne Tama 2023 i 2024, szkolenia MR i RW, możliwość wykorzystanie dronów w ratownictwie, zawody w ratownictwie wodnym, wizerunek Śląskiego WOPR, wręczono akt nadania Honorowego Prezesa Śląskiego WOPR Maciejowi Zajączkowskiemu oraz akt nadanie Honorowego Członka Śląskiego WOPR Arkadiuszowi Stanuli.

Dołącz do nas

Więcej...

Harmonogram szkoleń

Więcej...

praca dla ratownika

Więcej...

Witajcie

na stronach poświęconych wopr

Więcej...

Śląska

grupa interwencyjna

Więcej...

Kalendarz

ważnych przedsięwzięć

Więcej...

Copyright 2015 | All rights reserved: Śląskie WOPR | Design: mappo.pl