Kto może przystąpić do recertyfikacji?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającym poprzednie rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. poz. 2408) do recertyfikacji może przystąpić osoba posiadająca zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia, w którym przystępuje do egzaminu pod warunkiem, że osoba ta jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem. Wprowadzona w grudniu 2019 roku zmiana jest o tyle istotna, że dotychczas warunkiem przystąpienia do egzaminu recertyfikacyjnego było wręcz posiadanie nieważnego zaświadczenia, niezależnie od tego, kiedy zaświadczenie utraciło ważność. W praktyce oznaczało to tyle, że do recertyfikacji można było przystąpić w dowolnym czasie - nawet po kilku latach, a jedynie przez okres kiedy poprzednie zaświadczenie straciło ważność do czasu recertyfikacji ratownik nie miał uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Od 1 stycznia 2020 do recertyfikacji może zatem przystąpić osoba, która jest czynnym ratownikiem w jednostce współpracującej z systemem PRM oraz: posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika, termin ważności ww. zaświadczenia upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu. Oznacza to, że możliwość przystąpienia do egzaminu recertyfikacyjnego przysługuje ratownikowi tylko w okresie ostatnich 3 miesięcy ważności posiadanego/aktualnego zaświadczenia.

Dołącz do nas

Więcej...

Harmonogram szkoleń

Więcej...

praca dla ratownika

Więcej...

Witajcie

na stronach poświęconych wopr

Więcej...

Śląska

grupa interwencyjna

Więcej...

Kalendarz

ważnych przedsięwzięć

Więcej...

Copyright 2015 | All rights reserved: Śląskie WOPR | Design: mappo.pl