Koleżanki i koledzy ratownicy Śląskiego WOPR!
W związku z planowanym, powrotem do wysyłana ratowników wodnych Śląskiego WOPR do Centralnego Ośrodka Szkoleniowego WOPR „Tama”, zwracamy się z informacją mającą na celu wstępne zorientowanie się, ilu ratowników wodnych Śląskiego WOPR może i chce pojechać do ośrodka szkoleniowego „Tama” nad jeziorem Rajgrodzkim na szkolenie na stopnie „centralne”. Informujemy, że wymagania formalne jakie muszą spełniać kandydaci na w/w stopnie zostały określone przez Komisję Szkoleniową WOPR i znajdują się na stronach Zarządu Głównego WOPR pod adresem: http://zgwopr.eu/images/warunki_formalne_na_stopnie_WOPR.pdf

Prosimy o niezwłoczne, ale niezobowiązujące zgłoszenie się do swoich Prezesów i Kierowników Drużyn i podanie swoich imion i nazwisk jako propozycji do szkolenia na: stopień starszego ratownika WOPR, stopień młodszego instruktora WOPR, stopień instruktora WOPR.

Ponieważ jednym z wymagań formalnych przystąpienia do w/w szkoleń jest posiadanie certyfikatu Centralnego Szkolenia Specjalistycznego. Prosimy więc również o zgłoszenie się do udziału w szkoleniu Ratownictwa na Wodach Szybko Płynących i Powodziowych, które zostanie zorganizowane do czerwca 2023 roku.

Dołącz do nas

Więcej...

Harmonogram szkoleń

Więcej...

praca dla ratownika

Więcej...

Witajcie

na stronach poświęconych wopr

Więcej...

Śląska

grupa interwencyjna

Więcej...

Kalendarz

ważnych przedsięwzięć

Więcej...

Copyright 2015 | All rights reserved: Śląskie WOPR | Design: mappo.pl